Dank voor alles

Lieve familie, oud-collega’s, (vakantie)vrienden, verzorgers,

De vele lieve woorden, steunbetuigingen en zelfs woorden van spijt, in welke vorm dan ook, zijn mijn vader Ruud Eggermond en mij tot veel steun geweest.

Ook na het overlijden van mijn vader zijn er veel kaarten naar mij toegestuurd.
Brieven en kaarten met lieve woorden en steunbetuigingen,
over hoe mijn vader voor een ieder was en hoe men hem kende.
Dit is waardevol om te lezen en deze woorden zal ik nog lang bewaren.

Zijn gekozen levenseinde is een goede keuze geweest voor hem en nabestaanden.
Hierdoor heeft hij van veel mensen afscheid kunnen nemen. Alles thuis in zijn vertrouwde omgeving.

Veel dank voor, met name de familie, die mij in alle opzichten zeer tot steun zijn geweest. Zij hebben me na het overlijden van mijn vader in woord en daad, dag en nacht, bijgestaan.

Zo is te zien dat men in moeilijke tijden je de mensen echt leert kennen.
Tezamen met zijn allerbeste vrienden heb ik veel praktische hulp ontvangen.
Vele handen maakte licht werk. Ik zal dit nooit meer vergeten. Dankjulliewel!
Zoals zij er voor mij waren, zo zal ik er ook altijd voor hun zijn!

Hartelijke groeten,

Vincent Eggermond,
zoon van Ruud Eggermond

28 februari 2018