Sport

Ruud Eggermond was in zijn jonge jaren lid van wielrenvereniging De Bataaf te Halfweg.

Samen met de topsporters van die tijd, verslond Ruud kilometers op de fiets.

Tot zijn 64e bleef Ruud sportief. Fietsen, sportvissen, maar ook klaverjassen en later poker.